INFO

Divadlo Non.Garde je profesionálne divadlo pôsobiace v centre Bratislavy, ktoré spája tvorcov súčasného umenia. Vytvára kontinuálnu a stimulujúcu základňu pre vznik novej tvorby. Prináša priestor pre žánrové presahy, otvorenosť a komunikáciu s divákmi a umelcami, ktorí sa chcú slobodne vyjadrovať. Primárne sa špecializuje na tvorbu autorských inscenácií. Jeho členovia sa podieľajú na vzniku a príprave nielen textu, scény a kostýmov, réžie, ale aj hudby a organizácií predstavení. Väčšina z nich v inscenáciách a projektoch aj účinkuje. Dôležité nie je to, čo má kto vyštudované, ale aký je jeho vzťah k tomu, čo robí, ako myslí a ako tvorí.

Stručná história:

Divadlo Non.Garde vzniklo v roku 2007 z iniciatívy vtedajších študentiek VŠMU Zuzany Šimovej, Diany Strauszovej a Jany Šturdíkovej. Prvou premiérou v Divadle Non.Garde bola inscenácia Vťahy, na ktorej sa všetky tri tvorivo podieľali. Odvtedy sa divadlo rozrástlo o nových členov a má na konte viacero úspešných inscenácií a predstavení na festivaloch. Spolupracovalo s mnohými slovenskými umelcami (Stanislava Vlčeková, Lenka Novosedlíková, Lenka Kucháreková, Jozef Kurinec, Ivan Šranko, Lucia Pelikantová, Peter Korček, Vlado Šarišský, Dora Letenajová, Laco Kerata, Ján Štrbák, Pavol Vilikovský, Ivan Štrpka, Tomáš Janovic, Vladislava Plančíková a ďalší). Na svojom repertoári malo od svojho vzniku adaptácie, dramatizácie, pôvodné divadelné hry, autorské inscenácie, scénické čítania, performancie, otvorené večery, diskusie aj rozprávky.

Tvorcovia:

Lucia Čarnecká
absolvovala divadelný manažment a produkciu na VŠMU a odbor socha, objekt, inštalácia na VŠVU v Bratislave. Koordinovala rôzne kultúrne projekty a podujatia; napríklad divadelné inscenácie, festivaly, výstavy, koncerty či konferencie. Pôsobila vo viacerých kultúrnych organizáciách v oblasti projektového manažmentu, fundraisingu, PR a marketingu. Dlhodobo sa venuje zahraničnému spravodajstvu.

Juraj Hubinák
absolvoval doktorandské štúdium divadelnej dramaturgie na VŠMU v Bratislave a aplikovanú dramaturgiu na Katedre umenia a kultúry Univerzity Charlesa de Gaullea v Lille vo Francúzsku. Ako dramaturg spolupracuje s viacerými slovenskými divadlami, predovšetkým s Divadlom Jána Palárika v Trnave. Je pedagógom Katedry bábkarskej tvorby VŠMU. Okrem divadla sa venuje i hudbe, ktorú tvorí pod pseudonymom Yourai.

Diana Strauszová
absolvovala scénografiu a kostýmové výtvarníctvo na VŠMU v Bratislave. Ako výtvarníčka sa zúčastnila viacerých medzinárodných projektov. Od ukončenia štúdií pôsobí ako scénografka a kostýmová výtvarníčka na voľnej nohe a spolupracuje so slovenskými a českými profesionálnymi divadlami (Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Mestské divadlo v Žiline, Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove a inými). Venuje sa aj filmovej a televíznej tvorbe (celovečerné filmy Tigre v meste, Kandidát, televízny seriál Panelák).

Jana Šturdíková
vyštudovala divadelnú dramaturgiu na VŠMU a fotografiu na VŠVU v Bratislave. Vystavovala na Slovensku aj v zahraničí. Ako  dramatrurgička spolupracovala so slovenskými profesionálnymi činohernými a bábkovými divadlami, (Divadlo a.ha., Bratislavské bábkové divadlo, Staré Divadlo Karola Spišáka v Nitre). Jej inscenácie reprezentovali Slovensko na festivaloch doma aj v zahraničí a získali viacero ocenení.

Ján Štrbák
absolvoval divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí na katedre divadelnej réžie a dramaturgie ako pedagóg. Spolupracuje so slovenskými profesionálnymi divadlami (Slovenské komorné divadlo v Martine, Mestské divadlo v Žiline) a alternatívnou scénou (Divadlo z pasáže Banská Bystrica) Venuje sa aj tvorbe dokumentárnych filmov(Cesta, Z denníka jedného vagóna, Metamorfózy).

Katarína Žgančíková
vyštudovala scénografiu a kostýmové výtvarníctvo na VŠMU v Bratislave. Od skončenia štúdií pôsobí ako scénografka na voľnej nohe. Spolupracuje so slovenskými a českými profesionálnymi a alternatívnymi divadlami (Divadlo Jána Palárika v Trnave, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Městské divadlo Zlín, Slezké divadlo v Opavě, Túlavé divadlo a ďalšie).  Venuje sa aj filmovej a televíznej tvorbe.