Novinky:

HOSŤOVANIE – PLASTOVÉ NEBO

festival Svet v meste Lučenec – 10. septembra 2020

Za rok sa na svete vyrobí viac ako 320 miliónov ton plastu. Toto číslo stále rastie. Čo táto skutočnosť vypovedá o nás, o našej spoločnosti a ako sa náš konzumný štýl života odráža na stave našej planéty?

Prečo sa plast začal vyrábať, prečo sa stal neodmysliteľnou súčasťou našich životov a prečo je také ťažké žiť bez neho? Autorská inscenácia Plastové nebo čerpá z tlačových správ, rozhovorov, článkov, dokumentov a publikácií o plastovom znečistení. Autentickým spôsobom sa zamýšľa nad situáciou, v ktorej sa ľudstvo kvôli nadmernej spotrebe plastov dnes ocitlo.

Koncepcia: Lucia Čarnecká, Jana Šturdíková. Účinkujú: Karin Adzimová, Anežka Petrová, Michal Spielmann. Hudba: Lenka Novosedlíková. Svetelný dizajn: Anna Ďurišíková a Koláč. Výtvarné riešenie a produkcia: Lucia Čarnecká.
Text a réžia: Jana Šturdíková.

Premiéra: 28.10.2019 o 20:00

Túto inscenáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia