EQUILIBRIUM

equilibriumje pôvodný autorský projekt, ktorý je okrem silnej vizuálnej stránky založený predovšetkým na originálnej textovej zložke. Vypovedá o ľuďoch, ktorí žijú tu a teraz, riešia aktuálne problémy, ktoré sú blízke každému z nás. Ponúka humorné, rovnako ako aj vážne situácie, vďaka ktorým má divák možnosť zabaviť sa a s nadhľadom premýšľať o zásadných témach medziľudských vzťahov, skúmať najrôznejšie stránky ľudskej povahy a našej spoločnosti.

Autori konceptu a účinkujúci: Lucia Čarnecká, Jana Šturdíková, Adam Greguš
Scéna, objekty, doplnky a kostýmy: Katarína Žgančíková

Réžia: kolektív autorov

Odborná spolupráca: Ján Štrbák
Premiéra: 22. december 2014

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *